Tag: effectieve verandering

Onze eigen methodes

Onze (eigen) methodes

Er zijn veel intervisie methodes met een eigen specifieke effectiviteit. IVA heeft ook eigen methodes ontwikkeld, maar kan ook goed aansluiten bij de al bestaande methodes

Verschillende vormen van intervisie

De gespreksleiders zijn ook vaak deelnemer aan intervisie en ervaren consequent dat intervisie werkt. Er zijn diverse methodes van intervisie en mede afhankelijk van wensen en doelstelling kan een gespreksleider gebruik maken van een specifieke methode. Een verschil kan al zijn door het weglaten van of juist toevoegen van een stap in de methode.

Intervisie Advocaten heeft ook haar eigen methodes ontwikkeld en ontwikkelt nog steeds verder

IVA Intervisie gebuikt verschillende methodes, waaronder:

  • De Balint-methode, een probleemoplossende methode in 6 stappen
  • “Leren van successen”, waarbij wordt onderzocht wat nog te verbeteren (leren) valt
  • De methode van “Appreciative Inquiry” met een nadruk op wat er goed gaat (succes)
  • De incidentmethode: In diverse vormen en met variaties op verschillende stappen
  • Intercollegiaal consult: een methode van acht stappen ontwikkeld door R.M. Boesjes
  • De vijf-stappenmethode: een methode ontwikkeld door W.F. Feenstra
  • De OOR-methode: een socratische methode in zeven stappen ontwikkeld door B. Parmentier
  • Casuistische intervisie: waarbij een concrete casus wordt geanalyseerd
  • Reflectieve intervisie: met een nadruk op zelfreflectie, waardoor men bewust wordt van patronen en overtuigingen

Hoewel er nog veel meer methodes zijn te noemen verloopt intervisie doorgaans volgens een vaste volgorde van communiceren waarbij de methodes beogen om betrokkenen tot een dieper niveau van analyseren en reflecteren te brengen. Een gespreksleider dient zorgt te dragen voor participatie van alle deelnemers en een veilig en respectvol verloop en heeft als taak de methode en structuur van het gesprek te handhaven. De groep leert en ontwikkelt, maar als individu groei je in je persoonlijke en professionele “zijn”.

Intervisie werkt!