Categorie: methodes

Onze intervisie bijeenkomsten

De sessies fysiek op locatie in Amsterdam, Haarlem en Bennebroek

Intervisie Advocaten organiseert bijzondere intervisiebijeenkomsten, speciaal voor advocaten die streven naar groei, samenwerking en professionele ontwikkeling. Hiervoor maken we gebruik van locaties in Amsterdam, Haarlem en Bennebroek. Onze gespreksleiders kunnen ook bij u op kantoor sessies verzorgen.

Schrijf in op één van onze vaste data voor de fysieke bijeenkomsten of schrijf gewoon in, zodat u in overleg in groepen kunt worden geplaatst. U kunt ook de voordelige stap nemen door meteen een abonnement te nemen dat jaarlijks wordt verlengd. Voor een vast bedrag kunt u dan het hele jaar door intervisies volgen.

Onze gespreksleiders kunnen ook bij u op kantoor sessies verzorgen. Bel of e-mail ons voor een offerte.

Waarom deelnemen aan deze intervisiebijeenkomst?

 1. Diepgaande Discussies: In onze intervisiesessies wordt een veilige en vertrouwelijke omgeving gecreëerd waarin advocaten openhartig kunnen spreken over uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd in hun praktijk. Dit biedt de kans om van elkaar te leren en nieuwe inzichten te verwerven.
 2. Netwerken: Wij nodigen u uit op één van onze locaties in Amsterdam, Haarlem of Bennebroek waar u meteen de kans krijgt om te netwerken met collega-advocaten uit verschillende specialisaties. Dit kan leiden tot waardevolle professionele relaties en mogelijke samenwerkingen in de toekomst.
 3. Professionele Groei: Onze intervisiebijeenkomsten zijn gericht op professionalisering door onder meer het verbeteren van uw communicatieve en juridische vaardigheden. Uw kennis wordt verdiept en verbreed. Door deel te nemen wordt u een betere professional in uw eigen praktijk.
 4. Inspirerende methodes: We gebruiken verschillende methodes, deels van ons zelf en deels beproefde methoden. De juiste methode is een verrijking van de effecten van intervisie.
 5. Kennisuitwisseling: Breng uw uitdagingen, vragen en ervaringen naar de bijeenkomst. Samen zullen we dilemma’s verkennen en ideeën delen om sterker en veerkrachtiger te worden in uw advocatenpraktijk.

locaties in Amsterdam, Haarlem en Bennebroek

Als u vragen heeft of specifieke onderwerpen wilt aandragen voor discussie, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@intervisieadvocaten.nl.

We kijken ernaar uit u te verwelkomen op deze intervisiebijeenkomst en streven ernaar om samen met u een boeiende en vruchtbare ervaring te creëren.

Onze eigen methodes

Onze (eigen) methodes

Er zijn veel intervisie methodes met een eigen specifieke effectiviteit. IVA heeft ook eigen methodes ontwikkeld, maar kan ook goed aansluiten bij de al bestaande methodes

Verschillende vormen van intervisie

De gespreksleiders zijn ook vaak deelnemer aan intervisie en ervaren consequent dat intervisie werkt. Er zijn diverse methodes van intervisie en mede afhankelijk van wensen en doelstelling kan een gespreksleider gebruik maken van een specifieke methode. Een verschil kan al zijn door het weglaten van of juist toevoegen van een stap in de methode.

Intervisie Advocaten heeft ook haar eigen methodes ontwikkeld en ontwikkelt nog steeds verder

IVA Intervisie gebuikt verschillende methodes, waaronder:

 • De Balint-methode, een probleemoplossende methode in 6 stappen
 • “Leren van successen”, waarbij wordt onderzocht wat nog te verbeteren (leren) valt
 • De methode van “Appreciative Inquiry” met een nadruk op wat er goed gaat (succes)
 • De incidentmethode: In diverse vormen en met variaties op verschillende stappen
 • Intercollegiaal consult: een methode van acht stappen ontwikkeld door R.M. Boesjes
 • De vijf-stappenmethode: een methode ontwikkeld door W.F. Feenstra
 • De OOR-methode: een socratische methode in zeven stappen ontwikkeld door B. Parmentier
 • Casuistische intervisie: waarbij een concrete casus wordt geanalyseerd
 • Reflectieve intervisie: met een nadruk op zelfreflectie, waardoor men bewust wordt van patronen en overtuigingen

Hoewel er nog veel meer methodes zijn te noemen verloopt intervisie doorgaans volgens een vaste volgorde van communiceren waarbij de methodes beogen om betrokkenen tot een dieper niveau van analyseren en reflecteren te brengen. Een gespreksleider dient zorgt te dragen voor participatie van alle deelnemers en een veilig en respectvol verloop en heeft als taak de methode en structuur van het gesprek te handhaven. De groep leert en ontwikkelt, maar als individu groei je in je persoonlijke en professionele “zijn”.

Intervisie werkt!