Deelnemen

Intervisie - Algemeen

Bij IVA Intervisie advocaten kunt u terecht om tegen een redelijk tarief aan uw verplichtingen te voldoen. U krijgt van ons een digitaal certificaat van deelname, dus dat zit goed. Onze manier van intervisie is niet enkel om aan uw verplichtingen te voldoen, maar geeft een basis om uw professionaliteit te verbeteren. IVA Intervisie creëert ruimte voor ontwikkeling met een veilige en coachende stijl binnen de sessies. Dit ontstaat bijna vanzelf door de methodes die worden gehanteerd. U kunt bij ons een voorkeur aangeven voor groepen die meer aansluiten op uw praktijk, maar dit is niet verplicht: een blik op dilemma’s vanuit een andere praktijk kan voor uw ontwikkeling een breder perspectief bieden. Meld u aan voor de sessies.

Vaste Groep

IVA Intervisie houdt rekening met de wensen van de deelnemers. Werkt een geformeerde groep goed, dan kan in die groep gezamenlijk een volgende datum worden bepaald. Hebt u een nieuwe groep gevormd, dan kunt zich gezamenlijk aanmelden voor dezelfde groep, maar houdt er rekening mee dat een groep snel vol kan lopen. Indien u zeker wilt zijn dat u samen aanmeldt, kunt u ook altijd even direct contact opnemen. Bevalt de groep juist niet, dan kunt u altijd overstappen naar een andere groep. 

Inhuren gespreksleider en intervisieruimte
Mogelijk heeft u al een vaste groep mensen met wie u intervisie doet. U kunt met ons contact opnemen voor het inhuren van een gespreksleider en het gebruik van één van onze locaties. Mocht u te weinig deelnemers hebben, dan kan worden meegezocht naar passende kandidaten.

Bel ons of neem per e-mail contact met ons op voor een afspraak (bij u of bij ons) om mogelijkheden te bespreken: info@intervisieadvocaten.nl

Coachen van teams

Intervisie is een zeer goed middel om de samenwerking binnen een team te verbeteren. Met de diverse methodes kunnen blokkades worden opgespoord en opgelost.

Bij grotere teams (groter dan 10) en teams met diverse lagen (hiërarchie) werkt gewone intervisie weer minder, maar daar kunnen passende oplossingen worden aangeboden. Zo kan een combinatie van intervisie binnen horizontale teams een basis vormen voor herstel of verbetering van het team. Onder omstandigheden wil je een professionele leergemeenschap creëren. waarbij iedere teamgenoot zich meer bewust is van de eigen rol en de noodzaak van ontwikkeling ervan. Het meest effectief werkt dit als dit wordt gecombineerd met een individueel coachtingstraject van een manager of directeur.

Professionele coaching (individueel)

U zit niet zomaar op die plek. U hebt iets bereikt op basis van uw eigen keuzes en hebt behoefte aan reflectie en coaching om uw professionaliteit te verbeteren. Verandering kan een hele goed reden zijn om voor professionele coaching te kiezen. Het kan radicale en ondoordachte keuzes voorkomen, zodat u vanuit uw positie kunt veranderen en groeien naar een positie die u wilt. Dat kan een stip aan de horizon zijn, maar kan ook een katalysator zijn om weer met meer energie uw onderneming krachtiger neer te zetten.