IVA
IVA

Onze eigen methodes

Onze (eigen) methodes

Er zijn veel intervisie methodes met een eigen specifieke effectiviteit. IVA heeft ook eigen methodes ontwikkeld, maar kan ook goed aansluiten bij de al bestaande methodes

Verschillende vormen van intervisie

De gespreksleiders zijn ook vaak deelnemer aan intervisie en ervaren consequent dat intervisie werkt. Er zijn diverse methodes van intervisie en mede afhankelijk van wensen en doelstelling kan een gespreksleider gebruik maken van een specifieke methode. Een verschil kan al zijn door het weglaten van of juist toevoegen van een stap in de methode.

Intervisie Advocaten heeft ook haar eigen methodes ontwikkeld en ontwikkelt nog steeds verder

IVA Intervisie gebuikt verschillende methodes, waaronder:

  • De Balint-methode, een probleemoplossende methode in 6 stappen
  • “Leren van successen”, waarbij wordt onderzocht wat nog te verbeteren (leren) valt
  • De methode van “Appreciative Inquiry” met een nadruk op wat er goed gaat (succes)
  • De incidentmethode: In diverse vormen en met variaties op verschillende stappen
  • Intercollegiaal consult: een methode van acht stappen ontwikkeld door R.M. Boesjes
  • De vijf-stappenmethode: een methode ontwikkeld door W.F. Feenstra
  • De OOR-methode: een socratische methode in zeven stappen ontwikkeld door B. Parmentier
  • Casuistische intervisie: waarbij een concrete casus wordt geanalyseerd
  • Reflectieve intervisie: met een nadruk op zelfreflectie, waardoor men bewust wordt van patronen en overtuigingen

Hoewel er nog veel meer methodes zijn te noemen verloopt intervisie doorgaans volgens een vaste volgorde van communiceren waarbij de methodes beogen om betrokkenen tot een dieper niveau van analyseren en reflecteren te brengen. Een gespreksleider dient zorgt te dragen voor participatie van alle deelnemers en een veilig en respectvol verloop en heeft als taak de methode en structuur van het gesprek te handhaven. De groep leert en ontwikkelt, maar als individu groei je in je persoonlijke en professionele “zijn”.

Intervisie werkt!

Onze visie op dilemma’s

Leven
Dilemma’s horen bij leven. Al het leven wordt geconfronteerd met dilemma’s. Een dier in het wild kan in een situatie komen waarbij het dilemma is: vluchten of vechten. Zelfs een bloem maakt een keuze om zich tot de zon te richten. Keuzes in dergelijke dilemma’s hebben vaak als doel: verbetering van leven.

Advocaat
Mensen zijn een stuk complexer, omdat zij met ratio en gevoel te maken hebben die veel verder gaan dan dergelijk eenvoudig “leven”. Mensen zijn in staat om na te denken, afwegingen te maken en bijvoorbeeld keuzes te maken als beschermen of toch ook om aan te vallen, bijvoorbeeld door te concurreren of ter genoegdoening. Door onze complexe sociale patronen zijn er niet alleen veel meer dilemma’s, maar zijn de dilemma’s ook veel ingewikkelder. Conflicten ontstaan door keuzes in dilemma’s en dat leidt weer tot de noodzakelijke inzet van een advocaat.

“Natuurlijk ben je als advocaat dienstbaar en houd je je aan de gedragsregels der advocatuur”

Mens en ziel
Hoe door mensen met dilemma’s wordt omgegaan wordt bepaald door wie je bent en hoe je bent. Keuzes worden bepaald door persoonlijke eigenschappen die door karaktereigenschappen, maar vooral door omstandigheden worden bepaald. Een zelfbeeld komt zeer ingewikkeld tot stand door allerlei factoren. Ook patronen tussen mensen ontstaan door allerlei verschillende factoren. Zelfbeeld, wereldbeeld en patronen bepalen de visie op de wereld, op gebeurtenissen en op de sociale interactie. Wat de één storend vindt, vindt de ander juist fantastisch. Het adagium “smaken verschillen” en “ieder mens is verschillend” zijn waarheden als een koe. Het maken van keuzes wordt door je “zijn” bepaald. Hoe met dilemma’s wordt omgegaan dus ook. Juist dit maakt intervisie zo interessant. Het raakt je ziel.

Kritische blik
Ieder mens gaat anders om met dilemma’s en niet altijd ben je je bewust van het feit dat er andere mogelijkheden zijn. Je bent gewoon lekker aan het werk in je eigen comfort-zone en je eigen professionele routine. Natuurlijk loop je tegen problemen aan, maar die zie je niet direct als een dilemma. Je hebt geen dilemma, want je weet immers prima hoe je met die problemen om moet gaan.

“Dilemma’s zijn dus niet zozeer juridisch inhoudelijke
problemen, maar zijn altijd “gedoe” tussen mensen”

Hoewel zelfbeeld, persoonlijke opvattingen, patronen en karaktereigenschappen vaak de essentie zijn van het professionele bestaan van een advocaat (en het is echt niet alleen rechtvaardigheidsgevoel) is dit ook een rem op je ontwikkeling. Natuurlijk ben je als advocaat dienstbaar en houd je je aan de gedragsregels der advocatuur, maar je snelle analyse en beoordeling van een situatie, alsmede het advies dat hierop volgt worden voor een groot deel bepaald door je persoon. Dat je als advocaat een dilemma snel “oplost” betekent niet dat er geen dilemma zou (hebben) bestaan.

Kennis is macht
Als goed professional weet je dat je kennis niet alleen gevormd wordt door het volgen van cursussen. Juist het uitwerken van dagvaardingen en het uitzoeken van specifieke jurisprudentie in zaken draagt voor een belangrijk deel bij aan je ontwikkeling. Dat betekent alleen niet dat de cursussen niet nuttig zouden zijn. Juist ook ontwikkeling van kennis die je niet direct hoeft toe te passen is wel degelijk relevant. Het geeft je diepere inzichten in de materie, kan nuttig zijn bij een andere zaak, maar het stimuleert ook je denkniveau.

Ontwikkeling is kracht
Precies dit geldt ook voor je ontwikkeling als professionele advocaat en als mens. Juist de behandeling van dilemma’s tijdens intervisie (zelfs al denk je ze te hebben opgelost) kan tot verrassende inzichten leiden. Het leidt ook meer en meer tot bewustwording van onbewuste patronen, persoonlijke opvattingen en zelf- en wereldbeelden. Door de persoon van deze advocaat te ontwikkelen, wordt de professionaliteit van deze advocaat vergroot. Intervisie maakt je meteen ook “rijker” als mens, juist door de bewustwording van je eigen “zijn”.

Neem deel aan intervisie
Deelnemers aan intervisie zijn ook inbrengers van dilemma’s. Dilemma’s zijn dus niet zozeer juridisch inhoudelijke problemen, maar zijn altijd “gedoe” tussen mensen. Het gaat om de omgang met een cliënt, met een andere advocaat, met de wederpartij zelf, maar met andere professionals zoals een deurwaarder of rechter. Professionele dilemma’s kunnen ook ontstaan met mensen die juist zeer dichtbij je staan, zoals vrienden of familie. Bij deze categorie let je misschien toch wat minder op de gedragsregels en ben je je misschien ook niet bewust van het feit dat je je professionele distantie mist. Juist dit kan weer tot een interessante dilemma leiden.

Dilemma ontward
Dilemma’s horen bij leven. Hoe je ermee omgaat is geen vast gegeven. Intervisie leidt tot reflectie op eigen mening en handelen en leidt tot perspectief. Naarmate je meer ervaring krijgt met intervisie en meer bewust wordt van het doel ervan is het makkelijker om een dilemma te presenteren. Welk dilemma is dan het meest prangend om in te brengen? Op zich is dit alweer een dilemma. Het kan niet kwaad om op een kladblok of in een document dilemma’s te verzamelen voor een volgende intervisie. Vlak voor een sessie kan je dan een keuze maken. Dan is dat dilemma alvast opgelost.

U kunt zich aanmelden voor intervisie via onze contactpagina.